Asociace přípon ve Wine

Jak ve Wine zajistit otevírání souborů v nativních linuxových programech přímo poklepáním na soubor? Není to sice úplně triviální, ale také ne složité. Níže je postup, jak na to …

Před pár lety jsem řešil, kterak otevírat ve Wine nativní linuxové programy. Stál jsem konkrétně před úkolem, jak v CD se školskými dokumenty (např. „202 dokumentů ředitele školy“) spouštěného ve Wine zajistit asociaci pro tehdy OpenOffice a Evince. CD je totiž určeno pro spouštění v OS Windows, kde kromě komentářů a doporučených postupů obsahuje také příslušné tiskopisy a formuláře v různých formátech (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf .. aj.).

Problém není ve spuštění CD ve Wine, ale v záludnosti, spočívající v odkazu pro otevření příslušného tiskopisu nebo formuláře k vyplnění a následnému tisku. Příslušný odkaz totiž ukazuje na dokument ve struktuře CD, což v OS Windows je triviální záležitost – prostým poklepáním na odkaz je volán program asociovaný podle přípony dokumentu a ten zajistí jeho otevření.

Ve Wine je tohle trošku problém, protože např. LibreOffice bývá instalováno v „linuxové části desktopu“, nikoliv ve Wine. Tím ovšem, že je aplikace na CD otevřena prostřednictvím Wine, poklepání na soubor (např. .doc) spustí hledání v prostředí wine čím ho vlastně otevřít. Jinými slovy – Wine musí mít asociovanou příponu .doc (.pdf atd.) se spuštěním nějakého programu.

Dobrá zpráva je, že asociace přípon ve Wine je snadná záležitost, špatná pak je, že návod na wiki.winehq.org není funkční. Další dobrá zpráva je, že lenost IT admina je matkou pokroku, protože líný admin hledá nejefektivnější cestu, jak problém vyřešit. Můj původní návod z roku 2012 byl o celé DVA kroky delší než ten dnešní …. takže pokrok.

Teď k principu – zůstává stejný. V registrech Wine se provede záznam pro jednotlivé přípony, přesněji, co má Wine podniknout, narazí-li na ně. Aktuálně jsem to vyřešil tak, že záznam v registrech volá velmi jednoduchý skript v „linuxové části desktopu“, který volá příslušný program a předá mu cestu, na které se požadovaný dokument k otevření nalézá.

Jak na to?

Vše pochopíte z popisu postupu.

V /usr/bin/ vytvoříme spustitelný soubor wine-libreoffice, wine-pdf a wine-vlc. Nazvat si je můžete jakkoliv, pokud použijete jiný název, musíte upravit i příslušný záznam v klíči registru wine. Z názvů souboru je patrné, které asociace se bude týkat.

# obsah wine-libreoffice

#!/bin/bash
#/usr/bin/wine-libreoffice
# chcete-li otevírat v jiném programu než LO, proveďte jednoduše změnu za libreoffice.

set -x libreoffice "`wine winepath -u "$1"`"
exit 0;

# obsah wine-pdf

#!/bin/bash #/usr/bin/wine-pdf 
# chcete-li otevírat . pdf v jiném programu než evince, proveďte jednoduše změnu za evince

set -x evince "`wine winepath -u "$1"`"
exit 0;

# obsah wine-vlc

#!/bin/bash
#/usr/bin/wine-vlc
# chcete-li otevírat .mp4 v jiném přehrávači, proveďte jednoduše změnu za vlc

set -x vlc "`wine winepath -u "$1"`"
exit 0;

Zbývá import klíčů registrů Wine. Kdekoliv, např. v ~/Plocha, si vytvoříme prázdný soubor s názvem např. wine-association.reg a zkopírujeme do něj následující :

[HKEY_CLASSES_ROOT\.doc]
@="DOCfile"
"Content Type"="application/msword"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DOCfile\Shell\Open\command]
@="C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /usr/bin/wine-libreoffice \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.docx]
@="DOCXfile"
"Content Type"="application/vnd.openxmlformats- officedocument.wordprocessingml.document"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DOCXfile\Shell\Open\command]
@="C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /usr/bin/wine-libreoffice \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.xls]
@="XLSfile"
"Content Type"="application/vnd.ms-excel"
[HKEY_CLASSES_ROOT\XLSfile\Shell\Open\command]
@="C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /usr/bin/wine-libreoffice \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.xlsx]
@="XLSXfile"
"Content Type"="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"
[HKEY_CLASSES_ROOT\XLSXfile\Shell\Open\command]
@="C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /usr/bin/wine-libreoffice \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf]
@="PDFfile"
"Content Type"="application/pdf"
[HKEY_CLASSES_ROOT\PDFfile\Shell\Open\command]
@="C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /usr/bin/wine-pdf \"%1\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4]
@="MP4file"
"Content Type"="video/mp4"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MP4file\Shell\Open\command]
@="C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /usr/bin/wine-vlc \"%1\""

Klíče naimporujeme příkazem wine regedit wine-association.reg

Toť vše …

Napsat komentář